AgreeSmart е създадена за съвременния човек, който предпочита да участва активно в определянето на съдбата си.

Отчитайки нуждите на модерния професионалист в забързаното ежедневие, AgreeSmart цели да предостави възможност за бързо преодоляване на всякакви конфликтни ситуации въз основа на  разума и мъдростта на спорещите.

AgreeSmart е предназначена за хората, които могат да поставят емоциите си на втори план и предпочитат бързото и качествено намиране на решение при възникнали конфликти.

Платформата е за хората, които знаят, че чрез конструктивен диалог с опонента, може винаги да се намери взаимно изгодно решение, което би било много по-полезно и ефективно от всяко друго “спуснато“ от трето лице.

С AgreeSmart спорещите контролират изцяло процеса и сами определят съдържанието на споразумението между тях.

При процедурата по медиация се провеждат  средно по 2-4 срещи. Успешно проводените  медиации, които завършват със споразумение са около 55 % -70 % от всички медиации. Чрез процедура по медиация конкретен спор може да бъде решен само за няколко седмици. За сравнение едно съдебно производство продължава средно около 451 дни.

Разходите за решаване на спор в съда (в това число адвокатски хонорари, съдебни такси, разноски за вещи лица) на една инстанция са несравнимо по-високи от разходите при решаване спор чрез процедура по медиация.

Сравнение между потенциалните разноските в процедура по медиация и съдебните разноски може да намерите по-долу:

Видове Потенциални  разходи в процедура по медиация (за  страна)
Потенциални разходи при съдебно производство за всяка инстанция (за страна)
Непаричен спор 50- 75 лева 80 – 400 лева
Паричен спор до 10 000 лева 50 – 100 лева 400 – 800 лева
Паричен спор от  10 000 до 20 000 лева 50 – 150 лева 800 – 1300 лева
Паричен спор от 20 000 лева до 50 000 лева 50 – 150 лева 2000 – 3500 лева
Паричен спор от 50 000 лева до 100 000 лева 50 – 150 лева 4000 – 6000 лева
Паричен спор от 100 000 лева до 1 000 000 лева. 50 – 200 лева 10 000  – 30 000 лева

 

AgreeSmart! Решете Вие!