Общи положения

„Агрийсмарт“ ООД се задължава да защитава вашите лични данни. В тази декларация за поверителност ще прочетете защо и как „Агрийсмарт“ ООД обработва вашите лични данни,  събирани от постетители и/или потребители на www.agreesmart.com, как ги съхранява и защитава.

При използването на www.agreesmart.com вие приематате политиката на поверителност на „Агрийсмарт“ ООД.

Декларацията за поверителност относно защитата на личните данни се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Кой обработва вашите данни?

„Агрийсмарт“ ООД е търговско дружесто със седалище в гр. София, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 204231370 с основен предмет на дейност предоставянето на уеб базирани услуги, посредничество, консултантски услуги, маркетинг, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Само определени и надлежно упълномощени служители на „Агрийсмарт“ ООД имат достъп до данните, чрез лична парола в конкретни софтуерни системи за обработка на данни. Всички служителите на „Агрийсмарт“ ООД, които имат достъп до лични данни, са задължени да защитават тази информация и да я използват единствено за целите на предоставяните от „Агрийсмарт“ ООД услуги.

Всички лични данни се обработват в България. „Агрийсмарт“ ООД използва съвременни софтуерни технологии за обработването на данните.

Защо обработваме вашите данни?

Личните ви данни се събират, за бъде активиран профил и да бъде предоставен достъп до платформата www.agreesmart.com. Това позволява на „Агрийсмарт“ ООД да предостави услугите, съдържащи се в системата, да отговаря на запитвания, да осигурява клиентска поддръжка. Събраните данни се обработват и за изготвянето на анонимни статистически данни за използването на уебсайта, което включва анализ на характеристиките на неговите посетители с цел проектиране на маркетингови комуникации.  Данните се обработва и за предоставяне на информация за събитията, организирани от „Агрийсмарт“ ООД. Данните се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.

Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме може да включват име, адрес, дата на раждане, e-mail адрес, телефонен номер, бизнес имейл, бизнес телефон, име на представител на юридическо лице.

Платформата www.agreesmart.com може да използва и „бисквитки“, за да подобри качеството на предлаганите услуги. Чрез „бисквитките“ се разпознават нови или предходни посетители на уебсайта, може да се запаметяват определени настройки и действия, които вече са извършени в платформата. „Бисквитките“ може анонимно да събират статистически данни за начините на използването на уебсайта и за изпращане на реклама, която е най-подходяща за потребителя.

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме вашите лични данни само докато това е необходимо за предоставянето на услугите, съдържащи се в платформата www.agreesmart.com или колкото е предвидено в договор сключен с потребителя, при спазванe на действащите нормативни актове в Република България.

Всеки потребител има право на достъп до събраните лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „Агрийсмарт“ ООД на адрес гр. София 1849, ул. Бузлуджа No 3 или на office@agreesmart.com. Ние ще положим необходимите усилия да обрабтим вашата заявка в срок от 30 дни.

Споделяме ли данни?

„Агрийсмарт“ ООД може да представи вашите лични данни към трети лица – медиатори в процедури по медиация и/или други лица, които каните в процедура по медиация, единствено за целите на предоставянето на услугите от платформата.  Независимо от това, когато се предоставя информация на медиатори, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата и имаме договор с медиатора, който изисква от него да пази личната информация и да не я използва за свои преки цели.

Как може да се подаде възражение или жалба?

Всеки потребител има право да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Освен това има право да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки потребител има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица и има право да възрази срещу такова разкриване.

Всякакви въпроси свързани с горното, както и за изпращане на възражения срещу използването на лични данни, може да пишете на office@agreesmart.com.

Жалба или сигнал може да се подаде и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg