Чрез АgreeSmart всеки може да изпрати онлайн покана за медиация.

Използването на услугите изисква регистрация в платформата. За потребителско име се използва валиден e-mail адрес и парола за достъп. Всяка нова регистрация направена в платформата трябва да бъде потвърдена чрез уникален код, получен на посочения от потребителя e-mail.

Потребителят може да започне процедура по медиация, както и да бъде поканен за участие в такава. Всеки поканен в процедура по медиация чрез Платформата, също следва да се регистрира като Потребител.

Изпращането на покана за медиация включва попълване на кратък въпросник, чиято цел е да синтезира информацията и да спомогне за бързото и ефективно решаване на спора. Попълването и изпращането на поканата отнема само няколко минути.

След потвърждаване на поканата от другата страна в спора, участващите постигат съгласие за провеждане на процедура по медиация, съобразно с изискванията на Закона за медиацията. За целта се сключва споразумение за медиация, чийто текст се генерира от Платформата.

АgreeSmart свързва спорещите с обучен и сертифициран медиатор, който безпристрастно помага на страните да постигнат споразумение. АgreeSmart насрочва и организира срещи между страните и медиатора. В зависимост от желанието на страните, могат да се проведат както общи, така и индивидуални срещи.

При постигане на споразумение, АgreeSmart може да съдейства за неговото оформяне, както и за одобряването му от съда.

АgreeSmart! Решете вие!