Как се определя медиаторът за конкретен спор?

Медиаторът се определя от системата, която избира най-подходящия медиатор-професионалист от  списъка на медиаторите в платформата, според предоставените данни за спецификата на спора.

Може ли да се избере друг медиатор?

При общо съгласие двете страни  могат да изберат конкретен медиатор от списъка, различен от първоначално определения от системата.

Колко струва регистрацията в платформата?

Регистрацията в платформата е напълно безплатна. Първа среща в процедурата по медиация също е напълно безплатна.

Как се съхранява подадената в системата информация?

Платформата съхранява в пълна конфиденциалност подадената от страните информация. Системата използва всички необходими съвременни технологични средства за съхранение и защита на получената информация.  AgreeSmart e регистрираран оператор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. АgreeSmart и отговаря на всички изисквания на новия Общ Регламент за Защита на Личните Данни (GDPR).

Каква информация получава насрещната страна?

Другата страна в спора получава като информация единствено т.нар. „резюме на спора“, попълнено в първоначалния въпросник. Нито една от страните, обаче, няма достъп до всички останали данни, попълнени в този въпросник. Достъп до информацията, попълнена във въпросника, има единствено и само избраният от страните медиатор.

Колко време се съхранява информацията, ако поканата за медиация не бъде потвърдена?

При липса на потвърждение на изпратена покана за медиацията в продължение на повече от 4 месеца, цялата информация в поканата се изтрива. Потребителят запазва регистрирания си профил.