Мисията на АgreeSmart е да предложи  възможност за ефективно, бързо и достъпно разрешаване на спорове от всякакъв характер.

Екипът на  АgreeSmart е изграден от млади професионалисти – IT специалисти, Web разработчици, адвокати и медиатори –  всички с богат опит в своите сфери на дейност. Създаденият иновативен продукт отразява най-добрите практики за извънсъдебно решаване на спорове, утвърдени в САЩ, и навлизащи все повече в ЕС и България.

АgreeSmart съдейства на разумния и отговорен съвременен човек, който желае сам да определя решенията на споровете, в които се налага да участва. АgreeSmart използва модерните комуникационни технологии, за да отвори вратите към доброволно, конфиденциално и бързо разрешаване на спорове, по начин, който няма аналог в България!  

АgreeSmart! Решете вие!